Ενημέρωση και Δράση

Επισκέψεις σε χωριά της Κοζάνης

Στις Τ.Κ. Ροδιανής, Αγ. Παρασκευής, Λευκοπηγής, Πρωτοχωρίου και Λευκόβρυσης μαζί με υποψήφιους της «Συμμαχίας για την Ανάπτυξη» στην Π.Ε. Κοζάνης!

Συναντήσαμε κατοίκους των Κοινοτήτων, συζητήσαμε για θέματα υποδομών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, παρουσιάζοντας παράλληλα το πλαίσιο του προγράμματος του συνδυασμού μας!