Ενημέρωση και Δράση

Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Συναντηθήκαμε σήμερα με τον Πρύτανη κ. Θεόδωρο Θεοδουλίδη, καθηγητές και στελέχη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην νέα Πανεπιστημιούπολη Κοζάνης.

Για εμάς στην #Συμμαχία_για_την_Ανάπτυξη το Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας είναι ενταγμένο στον γενικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό με ουσιαστικό ρόλο και υποστήριξη!

Συγκεκριμένη είναι η πρότασή μας για την συνεργασία Περιφέρειας και Πανεπιστημίου και τη διασύνδεσή του με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες.