Ενημέρωση και Δράση

Επισκέψεις σε χωριά της Εορδαίας

Πύργοι, Μεσόβουνο, Κομνηνά, Ανατολικό! Μία περιοχή της Εορδαίας με ιδιαίτερη δυναμική στον πρωτογενή τομέα και αντίστοιχα πολλά περιθώρια για καλύτερα αποτελέσματα!

Προτεραιότητα για εμάς στην #Συμμαχίαγιατην_Ανάπτυξη ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας με νέες υποδομές, βελτίωση των υπαρχουσών και υποστήριξη στις διεκδικήσεις των αγροτών μας!