Υποψήφιοι Περιφερειακοί Σύμβουλοι

Π.Ε .Καστοριάς

florina

Γκέρατς Ρεβέκα

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Καστοριάς"

Ζυμπίδης Θεοφύλακτος

Ελεύθερος επαγγελματίας

Ήργης Δημήτριος

Πολιτικός Μηχανικός

Μακρή Αθηνά

Καθηγήτρια φυσικής αγωγής, πρωταθλήτρια κωπηλασίας και βαλκανιονίκης

Μίντζιας Ζαχαρίας

Πολιτικός Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας

Μπέρτσου – Βουτσά Όλγα

Υπεύθυνη Λογιστηρίου Ορεστιάς

Πισμίχου Νικολίνα

Πολιτικός Μηχανικός, ελεύθερος επαγγελματίας

Τζιώτζης Βασίλειος

Χειριστής απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομείου Καστοριάς

Τράσια Όλγα

Οικονομολόγος, χρηματοοικονομικός σύμβουλος

Χρηστάκη Ειρήνη

Υπάλληλος Διοικητικού/Οικονομικού ΔΕΥΑ Καστοριάς, Πρόεδρος Σωματείου ΑΜΕΑ Καστοριάς & Συλλόγου Τυφλών Δυτ. Μακεδονίας.