Ενημέρωση και Δράση

Επίσκεψη στην Αιανή

Στην Αιανή και στην έκθεση τοπικών προϊόντων το βράδυ του Σαββάτου! Η ιστορική πόλη και η ευρύτερη περιοχή έχει μία σειρά συγκριτικών πελονεκτημάτων (Μουσείο Αιανής, Λίμνη Πολυφύτου, κ.α.) που για εμάς στην #Συμμαχία_για_την_Ανάπτυξη αποτελούν σημαντικό κομμάτι του αναπτυξιακού σχεδιασμού!

Νωρίτερα επισκεφθήκαμε την Πτελιά, την Οινόη, τα Πετρανά, το Βαθύλακκο, τις Αυλές, τις Γούλες, και το Ρύμνιο!