Ενημέρωση και Δράση

Επίσκεψη στα Σέρβια

Κοντά στους εμπόρους και στους επιχειρηματίες της πόλης των Σερβίων!

Ζητούμενο να αναγνωρίζεις και να καταλαβαίνεις τα προβλήματα, να αναζητάς και να δίνεις λύσεις.