Ενημέρωση και Δράση

Απελευθέρωση της Σιάτιστας

Σιάτιστα, “4 Νοεμβρίου 1912”! Επετειακές εκδηλώσεις για την μάχη και την απελευθέρωση της Σιάτιστας από τον Οθωμανικό ζυγό.

Κοντά μας όπως κάθε χρόνο, με πολυπληθή αποστολή και οι απόγονοι Κρητών αγωνιστών με την συμβολή τους να είναι καθοριστική τις ένδοξες ημέρες της απελευθέρωσης! Χρόνια Πολλά!