Μάρμαρο Τρανοβάλτου και Κρόκος Κοζάνης! Δύο διαφορετικά, ιδιαίτερα όμως προϊόντα της Δυτικής Μακεδονίας! Αρχικά συναντηθήκαμε με τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων μαρμάρου...

Περισσότερα