Τζιώτζης Βασίλειος

Χειριστής απεικονιστικών μηχανημάτων νοσοκομείου Καστοριάς