Τσιγάρας Χρήστος

Κτηνοτρόφος, αγροτικές επιχειρήσεις