Τάσκας Θανάσης

Υπάλληλος ΥΠΑΑΤ, Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Κέλλης