Σιαλβέρα Θεοδώρα

Δημοσιογράφος, Υπεύθυνη επικοινωνίας θεάτρου «ΠΑΡΕΑ»