Σιαμπανόπουλος Κωνσταντίνος

Οικονομολόγος

“Απόφοιτος του οικονομικού τμήματος του Αριστοτελείου Παν. Θεσσαλονίκης.

Ιδρυτής On line Shop Haute acorn, με αντικείμενο το εμπόριο γούνας και ειδών γουνοποιίας.

Μέτοχος στην “ΕΠΙΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΚΕ” με αντικείμενο δραστηριότητας Λογιστικές Φορολογικές Υπηρεσίες – Σύμβουλοι επιχειρήσεων.

Μέτοχος και διαχειριστής σε εταιρείες και ενεργειακές κοινότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά.

Αντιπρόεδρος του Συλλόγου των Μικροπαραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταικά της Δυτικής Μακεδονίας”