Σαπαλίδης Σάββας

Ελεύθερος επαγγελματίας, πρόεδρος ΕΒΕ Φλώρινας και πρόεδρος ομοσπονδίας επαγγελματιών βιοτεχνών-εμπόρων ΠΕ Φλώρινας