Μιχαηλίδης Κυριάκος

Συνταξιούχος ΔΕΗ, πρώην Δήμαρχος Υψηλάντη