Μαμάτσιος Βασίλης

Ελεύθερος επαγγελματίας, Μελισσοκόμος