Λυσσαρίδης Νικόλαος

Μηχανικός Ορυκτών Πόρων, Ελεύθερος επαγγελματίας