Κεχαγιάς Φώτιος

Μαθηματικός, π.πρόεδρος Περ. Συμβουλίου και αντιπεριφερειάρχης οικονομικών