Κατσαούνης Βασίλειος

Γεωπόνος

Ο Βασίλης Κατσαούνης γεννήθηκε το 1988. Γονείς του ο καθηγητής μαθηματικών Νίκος Κατσαούνης και η νηπιαγωγός Ελένη Παπαναστάση. Μεγάλωσε στην Εράτυρα, όπου τελείωσε το Λύκειο.
Σπούδασε στην Γεωπονική Σχολή του Α.Π.Θ.
Μεταπτυχιακό Γεωπονικής Σχολής με ειδίκευση στην τεχνικοοικονομική ανάλυση και οργάνωση γεωργικής παραγωγής.
Σήμερα εργάζεται ως Γεωπόνος στην BASF ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε..
Εργάστηκε ως Γεωπόνος στα ΕΚΚΟΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΦΟΙ Ν. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Α.Β.Ε.Ε..
Διετέλεσε ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με αρμοδιότητες την Διαχείριση, τον Συντονισμό, την Αξιολόγηση και Παρακολούθηση Αγροτικών Θεμάτων.
Διετέλεσε Στέλεχος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ-Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης-Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).
Εργάστηκε ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων στην EURICON CONSULTANTS με αρμοδιότητες την Αξιολόγηση Προγραμμάτων Σχεδίων Βελτίωσης, Νέων Αγροτών & την Σύνταξη Φακέλων Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης.
Συμμετέχει στο Μητρώο Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ.
Συμμετέχει στο Μητρώο Γεωργικών Συμβούλων του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.
Συμμετείχε σε πλήθος Συνεδρίων & Ημερίδων συναφή με τη δουλειά του.