Γκέρατς Ρεβέκα

Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Δ/νση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Καστοριάς"

• Πτυχιούχος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου, κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης Παντείου Πανεπιστημίου και υποψήφια διδάκτορας Περιφερειακής Ανάπτυξης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

• Υπάλληλος στο Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Ανάπτυξης του Δήμου Καστοριάς με αντικείμενα τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Δήμου, την οργάνωση των υπηρεσιών και το σχεδιασμό, την υποβολή και υλοποίηση ανταγωνιστικών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, έργων ΕΣΠΑ και INTERREG σε θέματα ανάπτυξης, ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης αλλά και υιοθέτησης καλών πρακτικών.

• Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξιακού Νόμου, επενδυτικών σχεδίων ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων του ΕΦΕΠΑΕ και ελεγκτής σε σχέδια Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας και Ενίσχυσης της Απασχόλησης του ΕΟΜΜΕΧ.

• Ερευνητικός Συνεργάτης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σε προγράμματα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης σε τοπικό επίπεδο, Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου σε ερευνητικά έργα για την ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική ανάπτυξη και την υιοθέτηση δράσεων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

• Διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά μαθήματα του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, στη διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και κατάρτιση επιχειρησιακών σχεδίων σε προγράμματα επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) και σε μαθήματα Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε προγράμματα του Ινστιτούτου Εργασίας ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ Δυτικής Μακεδονίας.

• Συμμετοχή σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με εισηγήσεις σχετικά με την ανθεκτικότητα των περιφερειακών αγορών εργασίας και παρακολούθηση πλήθους επιμορφωτικών σεμιναρίων και καταρτίσεων.

• Μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων και του Μητρώου Εξωτερικών Συνεργατών και Εμπειρογνωμόνων της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.).

• Γνώση αγγλικών και γαλλικών.