Φαρμάκη Πολυτίμη

Επίκουρος Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας-Δικηγόρος

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κοζάνη όπου ζω με το σύζυγό μου, Ευάγγελο Καζάκο- Ιατρό Βιοπαθολόγο και τα δυο μας παιδιά, την Πηνελόπη και τον Γιάννη. Έχω καταγωγή από τη Σιάτιστα με πατέρα το Μικροβιολόγο Μιχάλη Φαρμάκη και μητέρα τη Νηπιαγωγό Πόπη Φαρμάκη.
Είμαι Επίκουρος Καθηγήτρια στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΠΔΜ στο αντικείμενο «Δίκαιο και διαχείριση φυσικών πόρων με έμφαση στους υδατικούς πόρους».

Έχω πτυχίο της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ και είμαι Διδάκτορας, Υπότροφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Τμήμα Γενικού Δικαίου του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών. Επιπλέον είμαι κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών στην Εγκληματολογία, στο Δίκαιο και τις Πολιτικές της Ε.Ε. (Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών) και ΜΒΑ στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ).

Από το 2004 διδάσκω Περιβαλλοντική νομοθεσία και παράλληλα την ίδια εποχή, εντάχθηκα στην ομάδα της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας (ΔΙΑ.ΔΥ.ΜΑ Α.Ε.) ως νομικός σύμβουλος σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων σε επίπεδο Περιφέρειας, νομοθεσίας δημοσίων έργων και υλοποίησης ΣΔΙΤ.

Από το 2007 έως σήμερα, έχοντας σαν εργαλεία τον Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων και τον «Καλλικράτη», συνέβαλα ενεργά στη διαχείριση μεγάλων αναπτυξιακών έργων της Περιφέρειας μας ως νομικός σύμβουλος της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας – ΑΝΚΟ Α.Ε. (μετεγκαταστάσεις οικισμών, τηλεθερμάνσεις, νομικά πρόσωπα των Δήμων, ευρωπαϊκά προγράμματα) Παράλληλα, κατά τη χρονική περίοδο 2010-2021, παρείχα νομικές συμβουλές στο Enterprise Europe Network (ΕΕΝ), σε θέματα ίδρυσης και εγκατάστασης επιχειρήσεων. Επίσης υπήρξα νομικός σύμβουλος στα Κοινοτικά Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης – Άξονας 4 για την περίοδο 2007-2013 όπως και στα Κοινοτικά Προγράμματα LEADER/CLLD για την περίοδο 2014-2020, σε θέματα προκηρύξεων, συμβάσεων καθώς και στη διαδικασία αξιολόγησης επενδύσεων.

Ως ενεργός πολίτης η αγάπη που έχω για την Κοζάνη και την Περιφέρεια εκφράστηκε με τη συνεισφορά μου την περίοδο 2018-2019, ως μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοβεντάρειου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης και από το 2020 έως και σήμερα ως Τακτικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Νοσοκομείου Πτολεμαΐδας «Μποδοσάκειο».

Στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα, είμαι μέλος της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης Ατόμων με Αναπηρία και Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες καθώς και μέλος της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης.

Συνδυάζοντας την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική μου εμπειρία μέσα στη νέα εποχή των προκλήσεων της δίκαιης μετάβασης σε μια μεταλιγνίτη εποχή για την Περιφέρεια μας, έχω ως κύριο μέλημά να συμβάλω στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου μας, στην ορθολογική διαχείριση και χωροθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην καινοτόμο ανάπτυξη της αγροτικής καλλιέργειας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προσαρμοσμένη στις σύγχρονες ανάγκες της ψηφιακής εποχής αλλά πάντοτε με σεβασμό στον άνθρωπο και το φυσικό περιβάλλον της Δυτικής Μακεδονίας.