Όπως είχε συμφωνηθεί και αναμένονταν, συνεχίζουν και απαλλάσσονται από την καταβολή ΕΝΦΙΑ οι κάτοικοι των υπό μετεγκατάσταση οικισμών Κοζάνης και Γρεβενών λόγω των σεισμών της 13/05/1995
Άρθρο 23 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών, όπως παρακάτω