Επισκέψεις σε εταιρείες με σημαντικό αποτύπωμα στον Νομό μας

Σειρά επισκέψεων σε εταιρείες με σημαντικό αποτύπωμα στον Νομό μας.

ΛΚΔΜ! ΔΕΥΑ ΚΟΖΑΝΗΣ! ΜΕΤΕ ΑΕ! ΑΝΚΟ!

Διεύθυνση Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης, Μεταλλευτική – Εμπορική –Τεχνική Α.Ε.,

ΑΝΚΟ Δυτικής Μακεδονίας

Κοντά στους ανθρώπους-εργαζομένους τεσσάρων σημαντικών επιχειρήσεων για τον τόπο μας! Μία εποικοδομητική συνεργασία με όλους, για το καλό του νομού μας!