Περιοδεία σε Λευκόβρυση, Πρωτοχώρι και Λευκοπηγή

Τρεις Κοινότητες κοντά στην Κοζάνη με τα δικά τους πλεονεκτήματα και ανάγκες. Συζητήσαμε για όλα αυτά και για τις πρωτοβουλίες που πρέπει να αναπτυχθούν το επόμενο διάστημα έχοντας ήδη δρομολογήσει τις πρώτες ενέργειες για την κατασκευή δικτύου φυσικού αερίου.