Περιοδεία σε Κοιλάδα, Κίσσα, Καπνοχώρι, Πολύμυλος, Χαραυγή και Κοίλα

Συζητήσαμε για τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής και του έργου μου, για αναπτυξιακές υποδομές και ζητήματα της καθημερινότητας.