Μεγάλη Παρασκευή, Δρυόβουνο, η Αποκαθήλωση του Εσταυρωμένου. Ημέρα απόλυτου πένθους για την Χριστιανοσύνη, η κορύφωση του Θείου Δράματος.
Καλή Ανάσταση!