Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση είχαμε στα Γραφεία του ΑΔΜΗΕ με τον Δντή Νέων Έργων Μεταφοράς και συνεργάτη του.
Με το Δήμαρχο Κοζάνης κ. Λαζαρο Μαλουτα θέσαμε το θέμα ταχείας αντιμετώπισης της “υπογειοποίησης των γραμμών υψηλής τάσης” που διέρχονται από το νέο οικισμό της Ποντοκώμης.
 
Παρουσιάσαμε τα δεδομένα του έργου και την ανάγκη υλοποίησης της υπογειοποίησης καθόσον σε ακτίνα λίγων μέτρων κατά μήκος των γραμμών διανεμήθηκαν 170 περίπου οικόπεδα, οι ιδιοκτήτες των οποίων δεν μπορούν να προχωρήσουν στην έκδοση αδειών και στη δόμηση παρ’ όλο που πολλοί από αυτούς το επιθυμούν.
 
Η περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης ενώ στην τρέχουσα εργολαβία προβλέπεται και θα κατασκευαστεί, βάσει των κατευθύνσεων του ΑΔΜΗΕ, η υποδομή δηλ. ο εγκιβωτισμένος αγωγός μέσα από τον οποίο θα διέλθουν τα καλώδια υψηλής τάσης.
 
Αναδείχθηκαν δυο “δρόμοι” για την επιτυχία του σκοπού της υπογειοποίησης και προγραμματίζονται ήδη οι αναγκαίες ενέργειες.
Ευελπιστούμε να ξεπεραστούν τα προβλήματα και να υλοποιηθεί το αναγκαίο αυτό έργο που χρονίζει.

Αθήνα, 05-04-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ