Συνάντηση με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον Υφυπουργό αρμόδιο για την ΚΑΠ κ. Οικονόμου Γιάννη
Μαζί με τον Πρόεδρο του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης κ. Βασίλη Μητσόπουλο, συναντηθήκαμε σήμερα με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανό Σπήλιο και τον Υφυπουργό αρμόδιο για την ΚΑΠ κ. Οικονόμου Γιάννη.
 
Ο Υπουργός έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το προϊόν του κρόκου. Κύριο θέμα ήταν το μέλλον του κρόκου και των παραγωγών στη νέα ΚΑΠ και ειδικότερα η τεκμηριωμένη ένταξη της καλλιέργειας στις συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα προσφέρει στους παραγωγούς μεγαλύτερη ασφάλεια για το εισόδημά τους.
 
Νέα συνάντηση θα πραγματοποιηθεί εφόσον απαιτηθεί

Αθήνα, 06-04-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ