Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται, εξωτερικοί χώροι, δέντρο και κείμενο που λέει "AREDMI NOTE 9 PRO AI QUAD CAMERA"
Επισκέφτηκα σήμερα τον οπωρώνα του Μεσόβουνου και παρουσία του Προέδρου του ΤΟΕΒ Μεσόβουνου και του Ταμία διαπίστωσα τις ζημίες στις καλλιέργειες μήλων και κερασιών από τον πρόσφατο παγετό.
Υπάρχει ζημία που θα προσδιοριστεί μετά την καρπόδεση και στη συνέχεια την καρπόπτωση προς το τέλος Μαΐου. Το ίδιο ισχύει και για τον οπωρώνα των Πύργων.
Η επίπτωση του παγετού είναι πιο έντονη στα χαμηλά όπου οι συνθήκες τον ευνοούν.
Η Πολιτεία θα είναι δίπλα στους παραγωγούς του Ν. Κοζανης που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα και η μέριμνα μας θα είναι συνεχής.
 
 

Κοζάνη 11-04-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ