Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Μάστιγα οι χειραγωγημένοι αγώνες»

Tο πρόβλημα των χειραγωγημένων αγώνων και της παράνομης προσυνεννόησης, όταν συμβαίνει, πλήττει θανάσιμα τον υγιή αθλητισμό.
Παράλληλα, αποτελεί απειλή για το μέλλον του αθλητισμού ως κοινωνικής, πολιτιστικής και οικονομικής δραστηριότητας, που τίθεται υπό αμφισβήτηση κάθε φορά που εγείρονται αμφιβολίες για την ακεραιότητα και τις αρχές του.
 
Η Κυβέρνηση έχει επιδείξει ισχυρή πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση του φαινομένου με θεσμικό τρόπο. Ειδικότερα:
  1. Έφερε στη Βουλή, η οποία κύρωσε με το ν. 4639/19, τη Σύμβαση Macolin του Συμβουλίου της Ευρώπης που θέτει ένα πλαίσιο συνεργασίας και συντονισμού σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την αποτροπή του φαινομένου της χειραγώγησης των αγώνων που συνδέεται ευθέως και με το στοίχημα. Η εν λόγω Σύμβαση τέθηκε σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2019.
  2. Συστάθηκε η Εθνική Πλατφόρμα Αθλητικής Ακεραιότητας, η οποία είναι αρμόδια για τη συλλογή πληροφοριών ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων και τη διαβίβαση αυτών στις αρμόδιες αρχές και οργανισμούς, αλλά και για τον συντονισμό των δράσεων ενάντια στη χειραγώγηση των αθλητικών αγώνων. Εφεξής όλες οι αναφορές και οι καταγγελίες αξιολογούνται και διερευνώνται άμεσα.
Το βίντεο της Επ. Ερώτησης: https://www.youtube.com/watch?v=_Gvtf4AiJ2k
Το βίντεο της Απάντησης του Υπ. Αθλητισμού: https://tinyurl.com/c72xf95e

Αθήνα, 12-04-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ