Ολομέλεια/ομιλία στο σ/ν του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση»

Οι δυσλειτουργίες και τα προβλήματα της Δημόσιας Διοίκησης είναι διαχρονικά και εντοπισμένα εδώ και δεκαετίες. Με το παρόν νομοσχέδιο θεσπίζεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα που θέτει ένα στρατηγικό πλαίσιο λειτουργίας και εισάγει σύγχρονες μεθόδους διακυβέρνησης στη δημόσια διοίκηση.

  • Με το πρώτο μέρος του σ/ν επιδιώκεται η ενίσχυση των μηχανισμών λογοδοσίας στο εσωτερικό κάθε φορέα δημόσιας διοίκησης, με την οριοθέτηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και τη σύσταση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε όλο τον δημόσιο τομέα.
  • Το δεύτερο μέρος του σ/ν εισάγει ένα νέο θεσμό στη δημόσια διοίκηση, τον Σύμβουλο Ακεραιότητας.
  • Με το τρίτο μέρος του σ/ν και ειδικότερα με το άρθρο 45 ενισχύονται οι περιοχές που τίθενται σε καθεστώς απολιγνιτοποίησης με την παροχή κινήτρων και την στήριξη των μονίμων κατοίκων των περιοχών μέσω της μοριοδότησης της εντοπιότητας στο πλαίσιο διεξαγωγής πανελλήνιων διαγωνισμών για τις προσλήψεις στο Δημόσιο μέσω ΑΣΕΠ.

Ευχαριστώ τον Υπουργό κ. Βορίδη γι’ αυτή την πρόβλεψη που συμπλήρωσε αντίστοιχη ρύθμιση που είχα προτείνει και αναπτύξει στον προκάτοχό του κ. Θεοδωρικάκο και υιοθετήθηκε πλήρως με το άρθρο 12 του ν. 4765/2021.

Με τον τρόπο αυτό αποτυπώνεται η έμπρακτη στήριξη των περιοχών σε μετάβαση λόγω της απολιγνιτοποίησης ενισχύοντας το κριτήριο της εντοπιότητας στην επιλογή προσωπικού στο δημόσιο τομέα μέσω γραπτού διαγωνισμού, επιλογής προσωπικού με αντικειμενικά κριτήρια και τέλος το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Με το άρθρο 49 προβλέπεται και η δυνατότητα παράτασης μισθώσεων κυλικείων δημοσίων σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης λόγω της τρέχουσας οικονομικής και υγειονομικής συγκυρίας και πρότεινα να απαλειφθεί η έκφραση της παραγράφου 3 «που λήγουν στις 30/06/2021»

Αυτό που επιθυμούμε και για το οποίο πρέπει όλοι να πασχίζουμε είναι ένας Δημόσιος Τομέας αποτελεσματικός, παραγωγικός, ευέλικτος, ταχύς και μη γραφειοκρατικός. Ένα Δημόσιο που δεν θα αντιμετωπίζει τον πολίτη ως διοικούμενο, αλλά ως χρήστη.

Το βίντεο της ομιλίας: https://youtu.be/kgm-9f2hMWo

Αθήνα, 14-04-2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ