1. Γνωρίζοντας το πως λειτουργεί το Κυβερνητικό επιτελείο και απαντώντας στα ερωτήματα που μου τίθενται από επιχειρηματίες του Ν. Κοζάνης, έχω την ασφαλή εκτίμηση ότι θα υπάρξει μέριμνα, άμεσα, ώστε τα ποσά που θα καταβληθούν για το λ͟ι͟α͟ν͟ε͟μ͟π͟ό͟ρ͟ι͟ο͟ δηλαδή οι 3.000€ ανά επιχείρηση θ͟α͟ ͟ε͟ί͟ν͟α͟ι͟ ͟α͟φ͟ο͟ρ͟ο͟λ͟ό͟γ͟η͟τ͟α͟ ͟κ͟α͟ι͟ ͟α͟κ͟α͟τ͟ά͟σ͟χ͟ε͟τ͟α͟.
  2. Επιπρόσθετα, άσχετα αν η αξιολόγηση θα ακολουθήσει τη σειρά υποβολής των αιτημάτων, προβλέπεται στην ίδια την Πρόσκληση ότι το διαθέσιμο ποσό των 8,0 εκατ. € θα καλύψει το σύνολο των αναγκών όπως θα προκύψουν από τα Αιτήματα γιατί έχουν ληφθεί υπόψη σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ.
 
Ειδικότερα στο Κεφάλαιο 2 της Πρόσκλησης:
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ, στην παράγραφο 4 αναφέρεται:
«4. Στο πλαίσιο αυτό, με την παρούσα δράση π͟α͟ρ͟έ͟χ͟ε͟τ͟α͟ι͟ ͟ε͟ν͟ί͟σ͟χ͟υ͟σ͟η͟ ͟υ͟π͟ό͟ ͟τ͟η͟ ͟μ͟ο͟ρ͟φ͟ή͟ ͟α͟π͟ο͟ζ͟η͟μ͟ί͟ω͟σ͟η͟ς͟ ͟ύ͟ψ͟ο͟υ͟ς͟ ͟τ͟ρ͟ι͟ώ͟ν͟ ͟χ͟ι͟λ͟ι͟ά͟δ͟ω͟ν͟ ͟Ε͟υ͟ρ͟ώ͟ ͟(͟3͟.͟0͟0͟0͟ ͟€͟)͟ ͟γ͟ι͟α͟ ͟κ͟ά͟θ͟ε͟ ͟ε͟π͟ι͟χ͟ε͟ί͟ρ͟η͟σ͟η͟ ͟εκ των περιγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, με στόχο την ενίσχυση των επιχειρήσεων που κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο δραστηριοποιούνταν στους ΚΑΔ του Κεφαλαίου 5 και διέθεταν εγκατάσταση στις ως άνω περιοχές, οι οποίες, πέραν του πλήγματος που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις των εν λόγω κλάδων στο σύνολο της χώρας λόγω της πανδημίας, απώλεσαν και τη δυνατότητα λειτουργίας υπό όρους κατά την εορταστική περίοδο και τον παραδοσιακά αυξημένο κύκλο εργασιών που σημειώνεται κατά τη διάρκειά της.»

 

Κοζάνη, 16/03/2021

Γιώργος Αμανατίδης

Βουλευτής Ν. Κοζάνης - ΝΔ