Ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε τους αγρότες και τους επιχειρηματίες βρίσκει λύση

Στο άρθρο 45 του νομοσχεδίου για το «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης» προβλέπεται ρύθμιση για την παραχώρηση δημόσιων εκτάσεων μέχρι 100 στρέμματα, με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη ύστερα από έγκριση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ζήτησα, χάριν επιτάχυνσης των διαδικασιών, η έγκριση του Υπουργού να δίνεται σε αποκλειστικό διάστημα 30 ημερολογιακών ημερών ή η απόφαση του Περιφερειάρχη να εκδίδεται εφόσον ο Υπουργός δεν διατυπώσει διαφορετική άποψη εντός είκοσι ημερών.

Εκτιμώ ότι, με τη μία ή την άλλη περίπτωση από αυτές που πρότεινα, ο νόμος και η ρύθμιση θα έχουν σημαντική θετική επίδραση.