Σέρβια, στη Λαϊκή Αγορά. Με τους παραγωγούς, τους εμπόρους και τους πολίτες.