Τραμπάντζειο Γυμνάσιο Σιάτιστας - Στις εργασίες της 2ης ημέρας της διημερίδας για την Πολιτική Προστασία που συνδιοργάνωσαν με επιτυχία ο Δήμος Βοΐου και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.
Πρόληψη, σχεδιασμός, εκτέλεση έργων, αξιοποίηση νέων τεχνολογίων, συνεργασία κράτους-φορέων-πολιτών, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, ορισμένες από τις βασικές αρχές του πλαισίου ενίσχυσης και λειτουργίας του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας των Δήμων.