Ο Δήμος Βοΐου και η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στη Σιάτιστα ήταν η επόμενη στάση των ενημερωτικών συναντήσεων που διοργανώνω με θέμα "Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) - Δεδομένα & Ευκαιρίες".
Μία πρωτοβουλία που στόχο έχει την ολοκληρωμένη ενημέρωση των αγροτών, σε σχέση με τα νέα δεδομένα και τις προκλήσεις της νέας ΚΑΠ που διαπραγματεύτηκε η Κυβέρνηση της Ν.Δ. εξασφαλίζοντας πόρους και επιπλέον χρηματοδοτήσεις για τον πρωτογενή τομέα.
Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι, Αλιείς μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες σε συνδυασμό με τη δική τους τεχνογνωσία-εμπειρία και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας!
Ευχαριστώ θερμά το Δήμο Βοΐου για την φιλοξενία και την Αγροσυμβουλευτική Ιωαννίδου Χιόνα για την αναλυτική παρουσίαση!