Πλατανόρευμα, Φανός Τροχάλια!
Η Αποκριά στο Πλατανόρευμα έχει το δικό της χρώμα!