Με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς της Γ' Γυμνασίου του Καλλιτεχνικού Σχολείου Κοζάνης.
Μία ευχάριστη στιγμή σήμερα η υποδοχή τους και η ξενάγησή τους στη Βουλή των Ελλήνων! Γνωριμία με τους χώρους, το ιστορικό υλικό και τη λειτουργία του Ελληνικού Κοινοβουλίου!