Στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Εφοριακών Δυτικής Μακεδονίας! Ιδιαίτερη η στιγμή βράβευσης του Ιωάννη Ποδιώτη Οικονομικού Επιθεωρητή στη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου της ΑΑΔΕ στη Θεσσαλονίκη, Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Οικονομικών Επιθεωρητών & τέως Προϊστάμενου στη ΔΟΥ Κοζάνης.