Στον ετήσιο χορό του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Ν. Κοζάνης!
Με τους εργαζόμενους που καθημερινά βρίσκονται κοντά στον πολίτη!