Στρατιωτικό Νεκροταφείο Κοζάνης. Ετήσιο μνημόσυνο για τους νεκρούς που έπεσαν υπέρ της ελευθερίας και ανεξαρτησίας της Πατρίδας μας, στους αγώνες του Έθνους.