Πριν από μερικές ημέρες, στο πλαίσιο συζήτησης με τους πολίτες στην Εράτυρα, τόσο οι κάτοικοι όσο και στη συνέχεια οι σεβάσμιοι ιερείς (Παπανικόλας, Παπαδημήτρης), μου έθεσαν τα θέμα του Ι.Ν. Παναγίας Εράτυρας.
Γνώριζα καλά το θέμα καθόσον ήταν από τα πρώτα ζητήματα που απασχολήθηκα και συνέβαλα μέχρι την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης.
Μετά την πρόσφατη ενημέρωση ότι υπάρχει ακινησία στο έργο και ότι δεν ξεκίνησαν ακόμη οι εργασίες αποκατάστασης ενεργοποιήθηκα για τη διάγνωση του προβλήματος και την επίλυση των εκκρεμοτήτων.
Το αποτέλεσμα των ενεργειών και της ενημέρωσης που είχα είναι:
1. Τα ποσά εξακολουθούν και είναι διαθέσιμα χωρίς κίνδυνο να χαθούν.
2. Οι πρόσθετες μελέτες που ζητήθηκαν από το Υπουργείο Πολιτισμού έχουν ήδη κατατεθεί στην αρμόδια Διεύθυνση.
Σε επιτόπια επίσκεψή μου στο Υπουργείο Πολιτισμού συνεννοήθηκα για τον αναγκαίο συντονισμό από τη Δευτέρα 13/02/2023 έτσι ώστε τόσο ο έλεγχος και η έγκριση των πρόσθετων μελετών που κατατέθηκαν όσο και η Απόφαση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), εφόσον τελικά απαιτηθεί, να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
3. Παράλληλα ή και αμέσως μετά την παραπάνω έγκριση, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης θα προχωρήσει στην προκήρυξη και πρόσληψη του αναγκαίου και ειδικού επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για την υλοποίηση του έργου με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.
Θα έχω ενήμερους τους πολίτες για την πρόοδο όσων ανέφερα παραπάνω.