Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας!
 
Στην κοπή Βασιλόπιτας των μηχανικών μας, των ανθρώπων που αποτελούν βασικό βραχίονα του σχεδιασμού και της υλοποίησης των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και έργων που αναπτύσσονται αλλά και θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα στον τόπο μας είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από τους φορείς του δημοσίου.