Όπως είχα ενημερώσει (εδώ) το Bοήθημα Επαγγελματικής ή Οικογενειακής Αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ) προβλέπεται στο άρθρο 30 παράγραφο 3 του προαναφερθέντος νομοσχεδίου που εισήχθη στη Βουλή και θα ψηφιστεί εντός του Ιανουαρίου 2023.