Στον Κρόκο και στις εγκαταστάσεις του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών Κοζάνης
Με τους ανθρώπους της διοίκησης και τα στελέχη του Συνεταιρισμού προετοιμάσαμε το αίτημα και ειδικότερα την επιχειρηματολογία που θα κατατεθεί στο Υπουργείο Γεωργίας, ώστε οι παραγωγοί να ενισχυθούν με έκτακτη χρηματοδότηση.

Η παραγωγή κρόκου το περασμένο φθινόπωρο, λόγω των ιδιαίτερων κλιματολογικών συνθηκών, ήταν ιδιαίτερα μειωμένη με βάση τα δεδομένα προηγουμένων ετών, με αποτέλεσμα να καταγράφεται σοβαρή απώλεια εισοδήματος για τα 950 μέλη του Συνεταιρισμού.