🎄Σκήτη!
Οι Μωμόγεροι στη Σκήτη είναι παράδοση, είναι συμμετοχή, είναι βίωμα! Νέοι και παιδιά συνεχίζουν μία παράδοση ετών και για δύο ημέρες το χωριό ζει στους ρυθμούς αυτού του μοναδικού δρώμενου που συνδυάζει μουσικά, θεατρικά, και χορευτικά στοιχεία!