Ανοίγει ο δρόμος για την εκκαθάριση και πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού των βοηθημάτων επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ)

Ανοίγει ο δρόμος για την εκκαθάριση και πληρωμή του υπολειπόμενου ποσού των βοηθημάτων επαγγελματικής ή οικογενειακής αυτοτέλειας (ΒΟΕΑ), όπως είχα ενημερώσει (εδώ), μετά την ψήφισή από τη Βουλή στις αρχές του 2023 του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τίτλο «Μέριμνα υπέρ του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, εξορθολογισμός της νομοθεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων, οργάνωση της Εθνοφυλακής και άλλες διατάξεις», το οποίο έχει τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση.