Με τον Διοικητή της 3ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτη Μπογιατζίδη μας απασχόλησε η λειτουργία των Δομών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στο Νομό Κοζάνης.

Συζητήθηκαν θέματα ενίσχυσής τους μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και πόρων της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2021-2027),

Η ενίσχυση των Δομών Υγείας και με ανθρώπινο δυναμικό είχε ξεχωριστή θέση στη συνάντησή μας, για την οποία τον ευχαριστώ.