📍Έφτασε η ώρα της πληρωμής για το προανθικό στάδιο «Παγετός Άνοιξη 2021» για μήλα, κεράσια και καρύδια.
Η αξιοποίηση της υπογραφείσας ΚΥΑ τον Ιούνιο του 2022 και οι διευθετήσεις που έγιναν έχουν σαν αποτέλεσμα την καταβολή των αποζημιώσεων μέχρι την Παρασκευή 12/08/2022.
Πληρωμή τώρα το 70% της αναλογούσας ενίσχυσης και 30% εντός του Σεπτεμβρίου του 2022.
Ευχαριστίες στον Υπηρεσιακό μηχανισμό και στη Διοίκηση του ΕΛΓΑ.