ΠΡΟΣ:

Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΔΕΗ

κ. Στάσση Γιώργο

Ημ/νία: 04/07/2022

Αρ. Πρωτ: 299

 

ΘΕΜΑ:

Επανυποβολή πρότασης ρύθμισης των οφειλών αγροτών στην περιοχή Μπουτζακίων Δήμου Κοζάνης, προς τη ΔΕΗ, από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για άντληση υδάτων άρδευσης

 

Σχετ:

α)   Η αρ. Πρωτ.: 448/21-10-2021/Γιώργος Αμανατίδης επιστολή

β)   Η Αρ. ΓΔ/ΔΠ/ΕΚ/974923/3500/Γενικός Διευθυντής Διαχείρησης Πελατών ΔΕΗ απάντηση

 

κ. Πρόεδρε,

με την α) σχετική τεκμηριώσαμε την ανάγκη ρύθμισης των οφειλών αγροτών στην περιοχή Μπουτζακίων (Σαριγκιόλ) Δήμου Κοζάνης, προς τη ΔΕΗ, από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για άντληση υδάτων άρδευσης, στη βάση της συζήτησης που έγινε στις 17.05.2021.

Σ’ αυτήν τέθηκε υπόψη σας η ανάγκη περί εφαρμογής Ειδικής Πολιτικής Ρυθμίσεων για την περιοχή Μπουτζακίων για συγκεκριμένους λόγους.

Οι λόγοι αυτοί είναι αντικειμενικά αποδεκτοί και οφείλονται στην πτώση στάθμης άντλησης ως αποτέλεσμα των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ αλλά και δράσης Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από μέρους σας για όσα η ΔΕΗ αποκόμισε από την περιοχή που τώρα βρίσκεται σε φάση μετάβασης (ρήτρα απολιγνιτοποίησης).

Προς τούτο ζητήσατε την προσκόμιση πρόσθετων στοιχείων που να συσχετίζουν την πτώση στάθμης άντλησης του νερού άρδευσης με τις δραστηριότητες της ΔΕΗ.

Στο πλαίσιο αυτό, με την α) σχετική σας κατατέθηκε η συνημμένη Έκθεση τεκμηρίωσης επηρεασμού της στάθμης άντλησης υδάτων για άρδευση από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ στην περιοχή.

Παίρνοντας υπόψη τα ανωτέρω και επιπρόσθετα ότι :

  • ο αγροτικός τομέας της περιοχής πρέπει να προσαρμοστεί με ανταγωνιστικό τρόπο στην μετεξέλιξη του παραγωγικού μοντέλου,
  • η ΔΕΗ στο πλαίσιο της «ρήτρας απολιγνιτοποίσης», πρέπει να αναλάβει δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (Ε.Κ.Ε.) στην περιοχή,
  • αντίστοιχες δράσεις που εφάρμοσε η Κυβέρνηση π.χ. για οφειλές φόρων και εισφορών βελτίωσαν την εισπραξιμότητα και αξιολογήθηκαν θετικά

προτάθηκε η διευθέτηση μέσω ειδικής ρύθμισης - καθεστώτος, των οφειλών των αγροτών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κατά την άντληση υδάτων άρδευσης, όπως παρακάτω :

α.   Μείωση της προκαταβολής επί των οφειλόμενων ποσών από 20% σε 5% και

β.   Αύξηση των δόσεων για τα οφειλόμενα ποσά από 24 σε 60 δόσεις

Με τη β) σχετική απαντήσατε κατά τρόπο ουδέτερο που μεταθέτει στην αρμοδιότητά σας και την μετατρέπει σε πολιτική απόφαση.

κ. Πρόεδρε,

επανερχόμαστε επί του θέματος για την αποδοχή από μέρους σας της παραπάνω πρότασης καθόσον, δεν αποτελεί ειδική μεταχείριση σε σχέση με τα ισχύοντα σε επίπεδο χώρας αλλά απόδοση δικαιοσύνης.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας και είμαστε σε αναμονή καθόσον αδυναμία ανταπόκρισης των αγροτών στα ισχύοντα, που θα μπορούσε να αποφευχθεί, αποτελεί απευκταία κατάσταση.

Με εκτίμηση.

 

 

Γιώργος Αμανατίδης

 

 

 

 

Βουλευτής Ν. Κοζάνης – ΝΔ